زمان و هزینه‌های تحویل کالا برای شهر تهران

  • تمام سفارشات ثبت شده در فروشگاه اینترنتی عمدک که به صورت تلفنی، یا اینترنتی ثبت می شود در شرایط معمول و غیر بحرانی 10 الی 15 روز پس از ثبت سفارش و پرداخت کامل وجه سفارش از طریق پست و یا لجستیک عمدک ارسال خواهد شد.

توجه: زمان ذکر شده، بر اساس روزهای کاری بوده و جمعه و سایر روزهای تعطیل، محاسبه نخواهند شد.

بدلیل حجم بالای سفارشات و سفارشگیری کالا ها به صورت عمده به صورت انفرادی و معمول فروشگاه های دیگر امکان ارسال وجود نخواهد داشت. لذا عمدک پس از پایان زمان ثبت سفارشات شگفتانه های خود( یک هفته) اقدام به ارسال سفارشات از انبار اصلی اقدام می نماید، که در برخی موارد شامل انبار تولید کنندگان نیز می باشد

شرایط کرونا: بدلیل حجم بالای سفارشات در زمان پاندمی کرونا ویروس و عدم ارسال به موقع از سوی اداره پست و شرکت های لجستیکی ، پیشاپیش صمیمانه بابت تاخیر در ارسال از شما پوزش می طلبیم. 

زمان و هزینه‌های تحویل کالا برای سایر شهرهای دیگر

  • تمام سفارشات ثبت شده در فروشگاه اینترنتی عمدک که به صورت تلفنی، یا اینترنتی ثبت می شود در شرایط معمول و غیر بحرانی 10 الی 15 روز پس از ثبت سفارش و پرداخت کامل وجه سفارش از طریق پست و یا لجستیک عمدک ارسال خواهد شد.
  • در صورتی که انبار تولید کننده یا توزیع کننده کالای مورد سفارش در شهر یا شهرستانی نزدیک تر به شما باشد امکان ارسال سریع تر میسر خواهد شد.
  • بدلیل حجم بالای سفارشات و سفارشگیری کالا ها به صورت عمده به صورت انفرادی و معمول فروشگاه های دیگر امکان ارسال وجود نخواهد داشت. لذا عمدک پس از پایان زمان ثبت سفارشات شگفتانه های خود( یک هفته) اقدام به ارسال سفارشات از انبار اصلی اقدام می نماید، که در برخی موارد شامل انبار تولید کنندگان نیز می باشد

توجه: زمان ذکر شده، بر اساس روزهای کاری بوده و پنجشنبه، جمعه و سایر روزهای تعطیل، محاسبه نخواهند شد.

فرآیند ارسال سفارشات با برنامه ریزی دقیق و حساب شده صورت می پذیرد، بنابراین خواهشمند است از تماس و پیگیری بی مورد و زود تر از موعد تعیین شده بپرهیزید. در صورتی که 15 روز کاری از خریدتان گذشت و سفارشات خود را دریافت نکردید می توانید این موضوع را از طریق صفحه تماس با ما این موضوع را پیگیری فرمایید.